Акціонерам.

  • Всі
  • Повідомлення
  • Орг. документи
  • Фін. звіти
  • Положення
Інформація для акціонерів, що проживають в зоні АТО
Рішення, прийняті річними загальними зборами акціонерів товариства
Висновки аудиторської фірми та ревізійної комісії
Інформація для акціонерів щодо укладення договору з депозитарною установою
Зміна назви Товариства
Інформація про кількість акцій
Інша інформація для акционерів
Повідомлення про виплату дивідендів
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Статут ПАТ
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
Свідоцтво про державну реєстрацію
Річна фінансова звітність 2012
Річна фінансова звітність 2013
Річна фінансова звітність 2014
Річна фінансова звітність 2015
Річна фінансова звітність 2016
Річна фінансова звітність 2017
Положення про Генерального директора
Положення про Наглядову раду товариства
Положення про загальні збори товариства
Положення про Ревізійну комісію товариства
Положення про вчинення значних правочинів, та правочинів із заінтересованністю
Інформація для акціонерів, що проживають в зоні АТО
Рішення, прийняті річними загальними зборами акціонерів товариства
Висновки аудиторської фірми та ревізійної комісії
Інформація для акціонерів щодо укладення договору з депозитарною установою
Зміна назви Товариства
Інформація про кількість акцій
Інша інформація для акционерів
Повідомлення про виплату дивідендів
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Статут ПАТ
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
Свідоцтво про державну реєстрацію
Річна фінансова звітність 2012
Річна фінансова звітність 2013
Річна фінансова звітність 2014
Річна фінансова звітність 2015
Річна фінансова звітність 2016
Річна фінансова звітність 2017
Положення про Генерального директора
Положення про Наглядову раду товариства
Положення про загальні збори товариства
Положення про Ревізійну комісію товариства
Положення про вчинення значних правочинів, та правочинів із заінтересованністю
Завжди раді співпраці.

Є побажання або питання з приводу співпраці !? Задайте питання нашим технічним фахівцям, відправте заявку.

ВГОРУ